Vorige | Volgende

Rechteloop 15 Gemert

Huurprijs € 1.500 per maand

Bewaar object

Omschrijving

ALGEMEEN
Deze onder moderne architectuur gebouwde bedrijfshal ca. 240 m² met kantoor ca. 52 m² maakt onderdeel uit van een nieuwbouwplan op bedrijventerrein Smartpark te Gemert, een uitstekende uitvalsbasis voor uw onderneming. Een eigentijds complex met een prachtige uitstraling waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat!
U heeft gratis parkeergelegenheid op eigen terrein, geheel verhard. Aanvaarding per direct mogelijk!
AFMETINGEN
Bedrijfshal ca. 15,5 m x ca. 15,5 m ca. 240 m²
Doorrijhoogte ca. 6.00 m¹
Kantoor, entree, toilet, pantry ca. 52 m²
Overheaddeur hoogte-breedte ca. 5.00 m ¹ - ca. 6.00 m¹
Perceelsoppervlakte ca. 650 m²
Bovenstaande oppervlakten zijn indicatief berekend en mogen niet beschouwd worden als een meetcertificaat conform NEN 2580 van het Nederlands Normalisatie Instituut.
HUURPRIJS
€ 1.500,00 per maand exclusief btw.

INDELING
Entree met pantry en meterkast.
Toiletruimte met wandcloset.
Kantoorruimte.

OPLEVERINGSNIVEAU
Aanvang bouw 2018, oplevering medio 1e kwartaal 2019
Bouwaard materialen en constructies
Bestaande bouw
Constructie : staal
Vloer begane grond : beton vloer met monolithische afwerking
Buitengevel kantoor : stucwerk
Buitengevel bedrijfshal : geïsoleerde sandwichpanelen
Kozijnen/ramen : aluminium
Dak : geïsoleerd plat dak met kunststof dakbedekking
Isolatie : volledig isolatiepakket, vloer, wanden en dak

Toegang bedrijfshal : elektrisch bedienbare overheaddeur en loopdeur. Ook toegang
vanuit kantoorgedeelte
Buitenterrein : geheel verhard met betonnen klinkers
Aanwezige installaties
Verwarmingsinstallatie : geheel voorzien van vloerverwarming
Elektronische installatie : uitgebreide installatie aanwezig
TL-verlichting : aanwezig
Centraal afzuigsysteem : aanwezig
Riolering : aangesloten
Waterleidingnet : aangesloten

BESTEMMING
Naam bestemmingsplan : Bedrijventerrein Wolfsveld 2010
Enkelbestemming : Bedrijf
Gebiedsaanduiding : Geluidzone – industrie
: Overige zone – verbod mestbewerking
Vastgesteld door de gemeenteraad op : 30 september 2010
De voor Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. industriële en ambachtelijke bedrijven/inrichtingen en bedrijfsactiviteiten die genoemd staan in milieucategorie 2, 3.1 en 3.2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten;
b. groothandelsbedrijven die genoemd staan in milieucategorie 2, 3.1 en 3.2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten.
c. kantoorachtige bedrijven die genoemd staan in milieucategorie 2, 3.1 en 3.2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat de kavelgrootte van de bedrijven minimaal 2.000 m² bedraagt;
d. productiegebonden detailhandel, die ten dienste staat van en ondergeschikt is aan de bedrijven als genoemd in artikel 3.1 sub a, sub b en sub c;
e. horecavoorzieningen die ondergeschikt zijn aan en ten dienste staan van de doeleinden als genoemd in artikel 3.1 sub a, sub b en sub c;
f. kleinschalige bedrijven tot een perceelsoppervlak van 5.000 m²;
g. parkeer- en verkeersvoorzieningen, al dan niet ondergronds, met dien verstande dat parkeervoorzieningen op eigen terrein dienen te worden gerealiseerd;
h. (openbare) groenvoorzieningen;
i. (openbare) nutsvoorzieningen, met uitzondering van verkooppunten voor motorbrandstoffen;
j. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen, waterpartijen en (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen.
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl
Koper dient e.e.a. zelf te verifiëren. Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met ons kantoor.

BEDRIJVENTERREIN SMART PARK GEMERT, STRATEGISCH DE SLIMSTE LOCATIE OM TE ONDERNEMEN
Smartpark is een bedrijventerrein met een parkachtige uitstraling van circa twintig hectare in Gemert. Slim, toekomstgericht, duurzaam en voorzien van alle faciliteiten en services om een bedrijf succesvol te kunnen ontwikkelen. Midden in Brainport en grenzend aan de Agrifood Capital regio Noordoost-Brabant. In een gemeente met een doordachte en succesvolle economische agenda die aansluit bij de "Economische agenda de Peel 2016-2020". In een groene omgeving, in een dorp van formaat, met alle voorzieningen in de buurt. Waar het ook nog eens prettig wonen en leven is.

Hightech, mobiliteit, gezondheid, design en agrifood; de marktleiders in deze sectoren bevinden zich allemaal in clusters in een cirkel rondom Smartpark Gemert, op slechts een klein halfuur rijden! Vanuit Smartpark Gemert kunt u als toeleverancier, of als afnemer, dus letterlijk alle kanten op.

Verspreid over Zuidoost-Brabant liggen tal van innovatieve thematische clusters. Denk aan de Hightech Campus, de Brainport Innovation Campus en TU/e Campus in Eindhoven, Science Park in Son, de Automotive Campus, Food Tech Park en de Groene Campus in Helmond, Foodpark Veghel, Health Valley in Nijmegen, Grow Campus in 's-Hertogenbosch, Life Science Pivot Park in Oss, Greenport Venlo. Smartpark Gemert ligt er midden tussenin en dat biedt u als ondernemer unieke kansen om vanuit een centrale positie zaken te doen met bedrijven in de verschillende clusters.

WERKEN IN GEMERT
Het bedrijfsleven van de gemeente Gemert-Bakel staat bekend om zijn betrokkenheid bij de eigen gemeenschap en in de regio. Er hebben zich veel enthousiaste ondernemers in de gemeente gevestigd, variërend van (internationale) spelers van formaat tot de kleine lokaal bekende ondernemers.

Samen met hen en met de andere gemeenten uit De Peel werkt de gemeente Gemert-Bakel aan een adaptieve economie. Hierin wordt de inzet van de vele partijen in De Peel gebundeld richting dezelfde 'stip aan de horizon', en gevlochten tot een netwerk dat gezamenlijk tot een economisch slagvaardige regio leidt.

De Peel is een drager van de Brainport regio waar concrete actie hoog in het vaandel staat. Praktische toepassing van nieuwe vindingen en daar nieuwe bedrijvigheid uit genereren, is een kracht van De Peel die van oudsher heeft bijgedragen aan de welvaart. De Peel maakt het in Brainport, dat is de ambitie van de regio. Om hier invulling aan te geven, wordt er nauw samengewerkt aan het creëren van toegevoegde waarde door inzet van technologische innovatie en design, waar mogelijk gekoppeld aan de uitgangspunten van circulaire economie. Om de economie in De Peel integraal én gestructureerd te ontwikkelen, wordt er ingezet op ontwikkeling binnen drie domeinen waarbinnen concrete actielijnen zijn geformuleerd:
1. Business & Innovation – Bedrijvigheid, Ondernemerschap en Innovatie
2. People – Arbeidsmarkt en Onderwijs
3. Basics – Ondernemers- en Vestigingsklimaat

HUURVOORWAARDEN
HUURBETALING
Huur maandelijks vooruit per automatische incasso.

HUURPERIODE
5 + 5 jaar.

OPZEGTERMIJN
12 maanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

AANVAARDING
Op korte termijn mogelijk.

ZEKERHEIDSSTELLING
De huurder dient bij de ondertekening van de huurovereenkomst aan de verhuurder een bankgarantie af te geven of bij de notaris een waarborgsom te storten ter grootte van 3 maanden huursom (inclusief servicekosten en btw indien van toepassing).

HUURINDEXERING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van het maandprijsindexcijfer volgens consumentenprijsindex (CPI) reeks "Alle huishoudens" 2006=100, dan wel meest recente tijdsbasis, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SERVICEKOSTEN
Verhuurder levert niet de diensten van gas, water en elektra. Er zijn afzonderlijke meters geplaatst zodat de financiële afwikkeling voor deze diensten rechtstreeks door huurder zal worden voldaan aan de leverende nutsbedrijven.

KAMER VAN KOOPHANDEL
Aanlevering uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel.

AAN TE LEVEREN GEGEVENS
Huurder dient een legitimatiebewijs en een omzetbelastingnummer te kunnen verstrekken.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van standaard model ROZ met bijzondere voorwaarden.

OMZETBELASTING
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde huur. In dat geval zal de overeengekomen kale huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

VOORBEHOUD
Goedkeuring opdrachtgever.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Beschikbaar
BTW belast
ja
Conditie Service kosten
per vierkante meter per jaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort object
Bedrijfsruimte
Type
Bedrijfsruimte met kantoor
Bouwtype
Nieuwbouw
Mogelijke functie(s)
Bedrijfsruimte

Oppervlakten en inhoud

Opp bedrijfshal
240 m²
Perceel
650 m²
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Deel dit object