• Funda in business
  • VastgoedCert
  • VBO
  • REV
  • nrvt
  • Tegova

U bent hier :

Fotopresentatie:

Tramweg 0 ong MIERLO

Vraagprijs/m² € 120 k.k.

Overzicht:
Het betreft een perceel bouwgrond met een oppervlakte van 3.670 m² ten behoeve van het realiseren van bedrijfsbebouwing. Gelegen op een unieke zicht-/hoeklocatie op bedrijventerrein De Smaale te Mierl…

Toon volledige omschrijving »

Kenmerken:
Soort object  :  Bouwgrond
Type  :  Bedrijfshal
Bouwtype  :  Nieuwbouw
Status  :  Beschikbaar
Bouwjaar  :  2018
Perceeloppervlakte  :  3.670 m²
Ligging  :  Bedrijventerrein

Toon volledige kenmerken »

Gerelateerd aanbod:
Geen gerelateerd aanbod gevonden.
Omschrijving:
Het betreft een perceel bouwgrond met een oppervlakte van 3.670 m² ten behoeve van het realiseren van bedrijfsbebouwing. Gelegen op een unieke zicht-/hoeklocatie op bedrijventerrein De Smaale te Mierlo.
Het perceel heeft gezien haar ligging een hoge attentiewaarde, uw bedrijf wordt gezien!
Perfecte ontsluiting o.a. via de nieuwe verbindingsweg tussen Tramweg en Industrieweg.

Het perceel wordt als geheel perceel te koop aangeboden, maar deelverkoop behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

VRAAGPRIJS
€ 120,00 per m² kosten koper.

AFMETINGEN
Perceelsoppervlakte 3.670 m²

OMSCHRIJVING
Er is een impressie herontwikkelingsplan opgemaakt voor de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw met een separaat bedrijfsgebouw met showroom en kantoor. Echter dit plan is slechts een impressie van de vele mogelijkheden die dit perceel biedt. Het perceel kan, rekening houdend met de bestemmings-planvoorschriften, naar eigen inzicht worden bebouwd.

LOCATIE
Bedrijventerrein De Smaale ligt in het noordoosten van Mierlo en heeft een oppervlakte van 26,5 hectare. Het vormt de buffer tussen de kern en het kanaal, de gemeentegrens van Geldrop-Mierlo met Helmond. De Smaale is bestemd voor plaatsgebonden ambachtelijke en groothandelsbedrijven. Tussen de bedrijven liggen bedrijfswoningen. De openbare ruimte is onlangs geheel geherstructureerd waardoor de bereikbaarheid sterk is verbeterd.

BTW
Er wordt geopteerd voor een met btw belaste verkoop. De btw-verleggingsregeling wordt toegepast.

BESTEMMING
Naam bestemmingsplan : BP Mierlo
Enkelbestemming : Bedrijfsdoeleinden 2

De op de plankaart voor 'Bedrijfsdoeleinden 2' (B2) aangewezen gronden zijn bestemd voor de volgende doeleinden:
a. bedrijven die zijn genoemd in de bijlage (Staat van bedrijfsactiviteiten) onder de categorie 2 en 3, met uitzondering van:
1. 1 geluidzoneringsplichtige inrichtingen;
2. 2 risicovolle inrichtingen;
b. bestaande bedrijven in de categorieën 1 en 4;
c. productiegebonden detailhandel, met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotmiddelen;
d. bestaande dienstwoningen;
e. opslag en uitstalling;

met daaraan ondergeschikt:
f. voorzieningen voor verkeer en verblijf;
g. parkeervoorzieningen;
h. groenvoorzieningen.

BODEMGESTELDHEID
Door het bedrijf Amitec is een verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij is bekend geworden dat in de '60 jaren door de toenmalige eigenaar een gedeelte van het terrein is verhard met sintels, afkomstig van de Zinkfabriek Budel. Er is geconcludeerd dat het een historische bodemverontreiniging betreft, welke vóór 1987 is ontstaan. Koper dient er rekening mee te houden dat bij
de realisatie van nieuwbouw hiervoor voorzieningen moeten worden getroffen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor, contactpersoon Marco Eijkemans.

MOGELIJKHEID SPLITSING PERCEEL
Het is mogelijk het perceel te splitsen in meerdere kavels.

Indicatieve verkaveling
Oppervlakte kavel 1 ca. 1.600 m²
Oppervlakte kavel 2 ca. 2.070 m²

Het is mogelijk om kavel 2 verder te verkavelen. Op de leiding, welke door het perceel loopt, kan niet gebouwd worden.
Kenmerken:
Soort object  :  Bouwgrond
Type  :  Bedrijfshal
Bouwtype  :  Nieuwbouw
Status  :  Beschikbaar
Bouwjaar  :  2018
Perceeloppervlakte  :  3.670 m²
Ligging  :  Bedrijventerrein
Alle foto's:
  • ALGEMEEN
Contactgegevens:


Laagveld 26, 5707 GS Helmond
Telefoon: 0492-371337
E-mail: info@eijkemans.nl
Internet: https://www.eijkemans.nl