Vorige | Volgende

Bovensteweg 0 ong MOOK

Bewaar object
Deze woning is verkocht

Omschrijving

4 exclusieve, vrije bouwkavels voor het realiseren van uw vrijstaand droomhuis met bijgebouw! Een droomhuis van waar u volop kunt genieten van uw privacy en rust. Een beroep aan huis behoort ook
tot de mogelijkheden!

De bouwkavels bevinden zich op een zeer unieke locatie tegen het natuurgebied Mookerhei maar de kavels zijn ook nabij het centrum van Mook gelegen. Je kunt heerlijk dwalen over de Mookerheide en het vroegere landgoed met oud jachtslot en parkbos. Hier vind je prachtige heide die in augustus prachtig bloeit, omringd door bos en akkers. De heide wordt begraasd door schapen en runderen. Enkele ruige graslandjes op het landgoed worden extensief beheerd. Door het hele gebied lopen twee geopaden, een regionale MTB-route, ruiterpaden en menroute en verschillende wandelroutes.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op!

KAVELS BIJ BENADERING
Kavel 1 ca. 1.760 m² afmeting bouwvlak: ca. 15,9 m¹ x 15,5 m¹
Kavel 2 ca. 2.750 m² afmeting bouwvlak: ca. 14,9 m¹ x 17,6 m¹
Kavel 3 ca. 2.553 m² afmeting bouwvlak: ca. 12,7 m¹ x 15,7 m¹
Kavel 4 ca. 2.917 m² afmeting bouwvlak: ca. 17,6 m¹ x 14,8 m¹
De afmetingen zijn bij benadering, aan deze afmetingen kunnen geen rechten worden ontleend.

VRAAGPRIJS KOSTEN KOPER
Kavel 1 ca. 1.760 m² € 300.000,00 kosten koper
Kavel 2 ca. 2.750 m² € 300.000,00 kosten koper
Kavel 3 ca. 2.553 m² € 300.000,00 kosten koper
Kavel 4 ca. 2.917 m² € 325.000,00 kosten koper

LOCATIE
De bouwkavels zijn gelegen op 15 minuten lopen van het station Mook Molenhoek, treinverbindingen
Nijmegen – Roermond en Nijmegen – Venlo, op 15 autominuten van Nijmegen, op 10 autominuten
van de A73 Nijmegen – Echt en op enkele autominuten gelegen van de N271 Heumen – Venlo.

BOUWRIJP MAKEN
De kavels worden in de huidige toestand opgeleverd, te weten met bebossing en nog niet bouwrijp gemaakt. Het bouwrijp maken dient uitgevoerd te worden door koper(s), derhalve het kappen van de bebossing, aanleggen van wegen, riolering, nutsvoorzieningen etc. Na verkoop van de vier bouwkavels worden in overleg tussen de vier kopers de kavels bouwrijp gemaakt.

TOETSING WELSTAND
Gemeente Mook en Middelaar kent geen welstandsvrije zones. De bouwkavels liggen in een gebied met een lage waardering t.b.v. de welstandszone. Ten aanzien van het welstandsbeleid zijn er geen beperkingen ten aanzien van de kapvorm. Er vindt een welstandstoets plaats. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente Mook en Middelaar, contactpersoon de heer Bert Tolkamp.

GEMEENTELIJK KAPBELEID
De gemeente heeft recentelijk een nieuw kapbeleid, de zone aan de Bovensteweg tegen de stuwwal aan wordt gezien als een waardevol gebied. Dit betekent dat de kap van de bomen vergunningsplichtig is. De gemeente geeft aan dat gezien de vigerende woonbestemming de kap naar alle waarschijnlijkheid niet voor problemen zorgt. Ervan uit gaande dat de percelen wel groen blijven. De aanwezige bomen dienen in kaart te worden gebracht.

ARCHEOLOGIE
Indien gewenst kunt u bij ons kantoor een rapportage opvragen.

RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN
Aansluitend bij het huidige beeld van gegroepeerde woningen in een losse setting, wordt uitgegaan van een informele verkavelingsopzet. Om het gebied niet te versnipperen wordt uitgegaan van twee onverharde gezamenlijke ontsluitingen van de bebouwing en natuurlijk gegroeide erfscheidingen. Daarbij is het van belang de 'open ruimte' rondom de woningen te beperken om het karakter van een aansluitend bos te behouden.

Randvoorwaarden
Landschap
• Hoofdthema is: "wonen in het bos".
• Rondom het plangebied de huidige bosgrens behouden.
• Vooraf inventariseren (door de gemeente) van de belangrijkste bomen t.b.v. behoud.
• Een beplantingsplan dient onderdeel te zijn van de bouwaanvraag.
• De vier bouwlocaties benaderen als "open" plekken (erf) in het bos.
• Bebouwing na realisatie inbossen tot aan de bebouwing, door bos met onderbegroeiing of zoomvegetatie. Inheemse cq. plaatselijk aanwezige boomsoorten gebruiken.
• Eventuele afrastering direct om het erf: dus niet langs de kavelgrens bij de wegen en inritten.
• Natuurlijke afrastering, zoals een houtwal of schapenhek met een openstructuur toegankelijk voor klein fauna.
• Ontsluiting van de woningen via twee onverharde paden.
• Het erf minimaal verharden.

Bebouwing
• Aansluiten op het villa karakter van de bebouwing aan de oostzijde van de Bovensteweg.
• Individueel ontworpen woningen met een eigen karakter, afgestemd op de oriëntatie en specifieke kavel eigenschappen.
• Eenduidige hoofdvormen. Maximaal twee volumes in samenhang geclusterd.
• Bijgebouw positioneren en vormgeven in samenhang met het hoofdgebouw.

Kleur- en materiaalgebruik
• Gedempte ingetogen kleuren voor hoofdvlakken.
• Natuurlijk en duurzaam materiaalgebruik, zorgvuldig gedetailleerd en geschikt voor woningen in het bos met een relatief vochtige en donkere omgeving.

Bron: Randvoorwaarden Ruimtelijke Kwaliteit, Ontwikkelingsgebied, Scheidingsweg 5, Mook
Gemeente Mook en Middelaar d.d. maart 2011.

BESTEMMING
Naam bestemmingsplan : Mook en Molenhoek
Enkelbestemming : Wonen (gedeeltelijk) en Bos (gedeeltelijk)
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologische verwachting 2 (gedeeltelijk)
Waarde – Archeologische verwachting 1 (gedeeltelijk)
Bouwaanduiding : Vrijstaand (gedeeltelijk)
: Bijgebouwen (gedeeltelijk)
Gebiedsaanduiding : Kleinschalige toeristische verblijfseenheden (gedeeltelijk)
Functieaanduiding : Ontsluiting (gedeeltelijk)
Vastgesteld door de gemeenteraad op : 04 juli 2013

Voor meer informatie over het bestemmingsplan verwijzen wij u naar de brochure.

KOOPVOORWAARDEN

NOTARIS
Door koper te bepalen.

ZEKERHEIDSSTELLING
De koper dient bij de ondertekening van de koopovereenkomst aan de verkoper een bankgarantie af te geven of bij de notaris een waarborgsom te storten ter grootte van 10% van de koopsom.

AANVAARDING
In overleg.

VOORBEHOUD
Alle hierbij vermelde gegevens zijn naar beste kennis en wetenschap en te goeder trouw door ons weergegeven. Mocht nadien blijken dat er afwijkingen zijn, dan kan men zich hierop niet beroepen. Bovenstaande objecten worden geheel vrijblijvend aangeboden onder voorbehoud goedkeuring door de eigenaren. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Bouwtype
Nieuwbouw

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
2553 m²

Indeling

Energie

Kadastrale gegevens

Gemeente
mook en middelaar
Sectie
A
Perceel
7149
Oppervlakte
1760 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Ligging
Aan bosrand, in bosrijke omgeving
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Deel dit object