Vorige | Volgende

De Vlonder 219e Boekel

Bewaar object
Dit bedrijfsobject is verhuurd

Omschrijving

Instapklare
bedrijfsruimte (turn key gelegen op goede locatie op bedrijventerrein De Vlonder, heel gunstig gelegen door de recent aangelegde Volkelseweg en Erpseweg. Het pand beschikt derhalve over een goede bereikbaarheid In de directe omgeving zijn diverse bedrijven gevestigd. De bedrijfsruimte beschikt over een werkplaats opslagruimte met elektrische overheaddeur, kantoorruimte en toilet. Op het achtergelegen terrein zijn voldoende parkeermogelijkheden.

Op de begane grond is de bedrijfsruimte gelegen met toilet, uitstort gootseen en boiler. Er zijn diverse elektrapunten aanwezig De vloer is afgewerkt met een monoliet vloer, muren van kalkzand met velgblokken en een zijde van de ruimte is afgewerkt met multiplex platen De bedrijfsruimte is voorzien van ledverlichting, krachtstroom, elektrische overheaddeur 3 m¹ x 3 m¹ en camerabeveiliging.

Via een aparte loopdeur gaat u de entree binnen. Deze is afgewerkt met laminaatvloer muren afgewerkt met kalkzand en velgblokken en deels met houten panelen In de entree bevindt zich de vaste trap naar de verdieping.

De verdieping is een open ruimte met dakkapellen waardoor er veel licht binnen komt. Er is een aparte kantoorruimte gecreëerd van ca 17 m² De kantoorruimte is voorzien van led verlichting, internetaansluiting, een laminaatvloer en te openen ramen. De muren zijn afgewerkt met spachtelputz stucwerk.

Afmetingen
Begane grond
Werkplaats/opslagruimte ca 90 m²
Verdieping
Kantoorruimte/opslag ca 87 5 m²
Bovenstaande oppervlakte zijn indicatief berekend en mogen niet beschouwd worden als een meetcertificaat conform NEN 2580 van het
Nederlands Normalisatie Instituut.

Huurprijs
Huurprijs 1e jaar € 800,00 per maand, exclusief btw, gas, water en elektra
Huurprijs 2e jaar € 850,00 per maand, exclusief btw, gas, water en elektra
Huurprijs 3e jaar € 950,00 per maand, exclusief btw, gas, water en elektra

Er wordt geopteerd voor een met btw belaste verhuur. De btw verleggingsregeling wordt toegepast.

Bestemmingsplan
De bedrijfsruimte is gelegen in de Structuurvisie Boekel met bestemming Bedrijventerrein.
De strategie voor de bestaande bedrijventerreinen (De Vlonder in Boekel en Kraaiendonk in Venhorst) is gericht op beheer en waar mogelijk intensivering. In het kader van het streven naar zuinig ruimtegebruik moeten kansen op efficiënt ruimtegebruik benut worden. Zuinig ruimtegebruik betekent in de eerste plaats dat de ruimte op bestaande bedrijventerreinen beter wordt benut, waarbij sterk wordt ingezet op
herstructurering van ( bedrijventerreinen, of delen ervan. Hierbij wordt onder andere gedacht aan de herontwikkeling van het voormalige Boekosterrein. Daarnaast is het van groot belang dat door intensivering en meervoudig ruimtegebruik de ruimteproductiviteit en de ruimtelijke kwaliteit worden verhoogd. Aandacht is daarbij nodig voor de inpassing van de bebouwing, met name aan de ontsluitingswegen. Uitgangspunt is dat geparkeerd wordt op eigen terrein. Door het agrarische karakter van de gemeente is er nu nog veel werkgelegenheid in het buitengebied Door schaalvergroting en automatisering zal dat de komende jaren fors verminderen Structuurvisie Boekel, Deel A Ruimtelijk
Casco Gemeente Boekel Croonen Adviseurs 45. Veel ondernemers in het buitengebied kiezen hierdoor voor andere activiteiten die vaak niet passen in het buitengebied Voor deze lokale ondernemers dient ruimte te worden vrijgemaakt op bestaande bedrijventerreinen. In principe is nieuwvestiging van bedrijfswoningen uitgesloten. De gemeente Boekel wil in principe de bedrijven uit de gemeente Boekel de kans geven om zich in Boekel verder te ontwikkelen. Dit geldt voor bedrijven die reeds op de bedrijventerreinen gevestigd zijn, maar ook bedrijven van elders in de gemeente die vanwege ontwikkelingen in de kern en het buitengebied gedwongen zijn te verplaatsen. Het streven is gericht op het vestigen van bedrijven uit Boekel op De Vlonder en het vestigen van bedrijven uit Venhorst op het bedrijventerrein Kraaiendonk. Uiteraard is dit afhankelijk van de beschikbare ruimte en van milieutechnische aspecten. Ook de openbare ruimte op de bedrijventerreinen dient aandacht te krijgen, aangezien deze kan zorgen voor samenhang binnen het bedrijventerrein Belangrijke aspecten zijn veiligheid en parkeren.

HUURBETALING
Huur maandelijks vooruit per automatische incasso.

HUURPERIODE
In overleg.

OPZEGTERMIJN
12 maanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

AANVAARDING
Op korte termijn mogelijk.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van standaard model ROZ met bijzondere voorwaarden.

ZEKERHEIDSSTELLING
De huurder dient bij de ondertekening van de huurovereenkomst aan de verhuurder een bankgarantie af te geven of bij de notaris een
waarborgsom te storten ter grootte van 3 maanden huursom (inclusief servicekosten en btw indien van toepassing)

AAN TE LEVEREN GEGEVENS
Huurder dient een legitimatiebewijs en een omzetbelastingnummer te kunnen verstrekken.

SERVICEKOSTEN
Voor de levering van gas, water en elektra zijn tussenmeters aanwezig. Op basis van het voorgenomen gebruik stellen huurder en verhuurder in overleg een maandelijks voorschot vast, welk na één contractjaar kan worden herzien. Het overschot dan wel het tekort dient aan huurder te worden terugbetaald dan wel door huurder te worden voldaan. Verhuurder draagt derhalve zorg voor betaling aan de leverende nutsbedrijven.

VOORBEHOUD
Goedkeuring opdrachtgever.

KAMER VAN KOOPHANDEL
Aanlevering uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel.

OMZETBELASTING
Indien huurder niet aan het 90 criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde huur. In dat geval zal de
overeengekomen kale huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
bedrijfsruimte
Functies
bedrijfsruimte
Aanvaarding
In overleg

Details

Ligging
bedrijventerrein
Waardering binnen
goed
Waardering buiten
goed
Bouwjaar
2006
In aanbouw
nee

Financieel

Conditie servicekosten
per maand
BTW servicekosten
ja

Bedrijfsruimte

Bedrijfshal oppervlakte
161 m²
Bedrijfsruimte kantoor oppervlakte
17 m²
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Deel dit object