• REV
  • nrvt
  • Tegova
  • VastgoedCert
  • SCVM

U bent hier :

Gebiedsontwikkeling

Te ontwikkelen projecten

Voor de realisatie van concrete, te ontwikkelen projecten op locaties is een integrale aanpak vereist. Zeker wanneer het een te revitaliseren gebieden betreft. Hiervoor is een draagvlak nodig bij zowel de betrokkenen als bij de gemeenschap. Daarnaast moet worden bezien of het te ontwikkelen project financieel haalbaar is. Een totaalconcept van ontwikkelingsfase tot en met de sanering en herinrichting van het te ontwikkelen project.

Samenwerking vereist

Om tot een concrete projectontwikkeling te komen is een samenwerking van aantal specialistische diensten vereist. Te denken valt aan samenwerking van o.a. infrastructuur, ruimtelijke ordening, planeconomie, natuur en milieu. Er dient kritisch te worden gekeken naar de haalbaarheid van de plannen en naar de positie en mogelijkheden voor participanten in de uitvoering van het project.

De specialisten van Eijkemans Taxatie & Adviesbureau zijn ervaren op het gebied van planschade, grondverweving, voorkeursrecht gemeenten, onteigening, kostenopgave en het opstellen van contracten. Behalve aan de inhoudelijke kant van een zaak besteden wij voortdurend aandacht aan het procesmanagement. Wij zijn dan ook zeer betrokken en verantwoordelijk voor de voortgang van het proces. Daarbij zijn wij steeds gericht op een goede communicatie, zowel met de opdrachtgever als met derden, onder andere door het maken van gespreksverslagen en actielijsten.

Meer weten?

Heeft u een vraag omdat iets niet helemaal duidelijk is of wilt u weten wat voor u van toepassing is? Stel hier uw vraag en krijg op werkdagen binnen 1 dag een reactie.