• REV
  • nrvt
  • Tegova
  • VastgoedCert
  • SCVM

U bent hier :

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie betreft schade als gevolg van een rechtmatig overheidsbesluit, dat niet anderszins verzekerd is. Het verschil tussen nadeelcompensatie en planschade bestaat uit het feit dat de vergoeding van planschade in de wet is geregeld. Door de jaren heen heeft de overheid ingezien dat belanghebbenden door (rechtmatig) handelen van de overheid schade kunnen lijden. Deze schade is vaak niet via de wet verhaalbaar, maar de overheid is van mening dat deze schade niet ten laste van de belanghebbende dient te blijven. Bijvoorbeeld: de rijksoverheid besluit tot de aanleg van een weg. Gedurende de werkzaamheden is uw bedrijf genoodzaakt dagelijks een andere route te volgen waardoor meer kilometers moeten worden afgelegd. Tevens kunnen klanten u minder goed bereiken, waardoor ze uiteindelijk besluiten naar een concurrent te gaan. Als gevolg van de aanleg van de weg krijgt u gedurende de periode van de werkzaamheden te maken met een verlies aan inkomen. De ontstane schade (bijvoorbeeld omzetderving) kan door nadeelcompensatie worden vergoed. Met name bij grote (infrastructurele) projecten als de aanleg van snelwegen en spoorwegen is bij de betrokken overheidsinstantie een regeling voor nadeelcompensatie aanwezig.

Wanneer u denkt een onevenredig nadeel te hebben ondervonden als gevolg van een door de overheid uitgevoerd werk, zijn de deskundigen van Eijkemans Taxatie & Advies u graag van dienst met advies. Dit advies kan bestaan uit de bepaling van het geleden nadeel, alsook de indiening van een verzoek bij de betrokken overheid. Wel dient een dergelijk schadeverzoek te voldoen aan een aantal vereisten en zal altijd de overweging worden gemaakt in hoeverre de schade in redelijkheid niet of niet geheel ten laste van de belanghebbende dient te blijven.

Meer weten?

Heeft u een vraag omdat iets niet helemaal duidelijk is of wilt u weten wat voor u van toepassing is? Stel hier uw vraag en krijg op werkdagen binnen 1 dag een reactie.