Vorige | Volgende

Oerstroom 54 Gemert

Bewaar object
Dit bedrijfsobject is verhuurd onder voorbehoud

Omschrijving

Nieuwbouw, instapklaar! Een modern onder architectuur gebouwd bedrijfscomplex. Een uitstekende uitvalsbasis voor uw onderneming! Er is nog één bedrijfsunit beschikbaar. De bedrijfsunit beschikt over een toiletgroep en een ruime pantry. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel, er is dan ook gebruik gemaakt van duurzame bouwmaterialen. Een object met een luxe eigentijdse uitstraling met volop natuurlijke lichtinval. U heeft gratis parkeergelegenheid op eigen terrein, geheel verhard. Aanvaarding op korte termijn mogelijk.

Unieke ligging op het nieuwe bedrijventerrein Smartpark, een uitstekende uitvalsbasis voor uw onderneming. De bedrijfshal heeft een goede bereikbaarheid ten opzichte van de provinciale ontsluitingswegen N277, N272 en N279. Daarnaast zijn de rijks snelwegen A73 en A50 binnen ca. 15 autominuten bereikbaar.

Neem snel contact op om uw wensen te bespreken!

AFMETINGEN UNIT
Bedrijfsunit 2, entresol, toilet : ca. 135 m² hal ca. 100 m² - entresol ca. 35 m²
Vrije hoogte unit : ca. 5.40 m¹
Breedte-hoogte overheaddeur : ca. 4.00 m¹ - 4.00 m¹

Bovenstaande oppervlakten zijn indicatief berekend en mogen niet beschouwd worden als een meetcertificaat
conform NEN 2580 van het Nederlands Normalisatie Instituut.
HUURPRIJS OP MAANDBASIS
Bedrijfsunit 2, entresol, toilet : € 750,00 exclusief btw en servicekosten

OPLEVERINGSNIVEAU
Bouwjaar 2018
Bouwaard materialen en constructie
Bestaande bouw
Vloer begane grond units : Beton
Vloer entresol bedrijfsunit : Beton
Gevels : Metselwerk
Kozijnen/ramen : Kunststof kozijnen met isolerende beglazing
Dak : Geïsoleerd dak met kunststof dakbedekking
Isolatie : Volledig isolatiepakket, vloer wanden en dak

Buitenterrein
Afsluitbaarheid : Afsluitbaar doormiddel van elektrisch
bedienbare poort
Omheining : Omheind met een spijlen hekwerk
Buitenverlichting : Buitenverlichting op gevel geplaatst

Aanwezige installaties
Verwarmingsinstallatie : Geheel voorzien van vloerverwarming
Elektronische installatie : Uitgebreide installatie aanwezig
3x25 ampère
Ledverlichting : Aanwezig
Alarminstallatie aanwezig : Voorbereiding voor het leidingwerk aanwezig
Riolering : Aangesloten
Waterleidingnet : Aangesloten
Glasvezel : Aanwezig

PARKEERGELEGENHEID
Voldoende op eigen terrein.

INDELING UNIT
Unit 2 is voorzien van:
• Vloerverwarming;
• Elektrisch bedienbare overheaddeur;
• Loopdeur;
• Glasvezel;
• Eigen gas, water en elektra meters;
• Eigen toiletvoorziening;
• Ledverlichting;
• Entresol ca. 35 m².

BUITENTERREIN
Het buitenterrein is omheind door middel van een spijlen hekwerk en afsluitbaar met een elektrisch bedienbare toegangspoort. Op het buitenterrein is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Het gebouw is volledig verlicht middels ledverlichting met bewegingssensoren.

BEDRIJVENTERREIN SMART PARK GEMERT, STRATEGISCH DE SLIMSTE LOCATIE OM TE ONDERNEMEN
Smartpark is een bedrijventerrein met een parkachtige uitstraling van circa twintig hectare in Gemert. Slim, toekomstgericht, duurzaam en voorzien van alle faciliteiten en services om een bedrijf succesvol te kunnen ontwikkelen. Midden in Brainport en grenzend aan de Agrifood Capital regio Noordoost-Brabant. In een gemeente met een doordachte en succesvolle economische agenda die aansluit bij de "Economische agenda de Peel 2016-2020". In een groene omgeving, in een dorp van formaat, met alle voorzieningen in de buurt. Waar het ook nog eens prettig wonen en leven is.

Hightech, mobiliteit, gezondheid, design en agrifood; de marktleiders in deze sectoren bevinden zich allemaal in clusters in een cirkel rondom Smartpark Gemert, op slechts een klein halfuur rijden! Vanuit Smartpark Gemert kunt u als toeleverancier, of als afnemer, dus letterlijk alle kanten op.

Verspreid over Zuidoost-Brabant liggen tal van innovatieve thematische clusters. Denk aan de Hightech Campus, de Brainport Innovation Campus en TU/e Campus in Eindhoven, Science Park in Son, de Automotive Campus, Food Tech Park en de Groene Campus in Helmond, Foodpark Veghel, Health Valley in Nijmegen, Grow Campus in 's-Hertogenbosch, Life Science Pivot Park in Oss, Greenport Venlo. Smartpark Gemert ligt er midden tussenin en dat biedt u als ondernemer unieke kansen om vanuit een centrale positie zaken te doen met bedrijven in de verschillende clusters.

WERKEN IN GEMERT
Het bedrijfsleven van de gemeente Gemert-Bakel staat bekend om zijn betrokkenheid bij de eigen gemeenschap en in de regio. Er hebben zich veel enthousiaste ondernemers in de gemeente gevestigd, variërend van (internationale) spelers van formaat tot de kleine lokaal bekende ondernemers.

Samen met hen en met de andere gemeenten uit De Peel werkt de gemeente Gemert-Bakel aan een adaptieve economie. Hierin wordt de inzet van de vele partijen in De Peel gebundeld richting dezelfde 'stip aan de horizon', en gevlochten tot een netwerk dat gezamenlijk tot een economisch slagvaardige regio leidt.

De Peel is een drager van de Brainport regio waar concrete actie hoog in het vaandel staat. Praktische toepassing van nieuwe vindingen en daar nieuwe bedrijvigheid uit genereren, is een kracht van De Peel die van oudsher heeft bijgedragen aan de welvaart. De Peel maakt het in Brainport, dat is de ambitie van de regio. Om hier invulling aan te geven, wordt er nauw samengewerkt aan het creëren van toegevoegde waarde door inzet van technologische innovatie en design, waar mogelijk gekoppeld aan de uitgangspunten van circulaire economie. Om de economie in De Peel integraal én gestructureerd te ontwikkelen, wordt er ingezet op ontwikkeling binnen drie domeinen waarbinnen concrete actielijnen zijn geformuleerd:
1. Business & Innovation – Bedrijvigheid, Ondernemerschap en Innovatie
2. People – Arbeidsmarkt en Onderwijs
3. Basics – Ondernemers- en Vestigingsklimaat

BESTEMMING
Naam bestemmingsplan : Bedrijventerrein Wolfsveld 2010
Enkelbestemming : Bedrijf-2
Gebiedsaanduiding : Geluidzone-industrie
Vastgesteld door de gemeenteraad op : 30-09-2010
De voor 'Bedrijf - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. industriële en ambachtelijke bedrijven/inrichtingen en bedrijfsactiviteiten die genoemd staan in milieucategorie 2, 3.1 en 3.2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten;
b. groothandelsbedrijven die genoemd staan in milieucategorie 2, 3.1 en 3.2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten.
c. kantoorachtige bedrijven die genoemd staan in milieucategorie 2, 3.1 en 3.2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat de kavelgrootte van de bedrijven minimaal 2.000 m² bedraagt;
d. kleinschalige bedrijven tot een perceelsoppervlak van 5.000m²;
e. grootschalige bedrijven met een perceelsoppervlak van 5.000 m² en groter;
f. horecavoorzieningen die ondergeschikt zijn aan en ten dienste staan van de doeleinden als genoemd in artikel 5.1 sub a, sub b en sub c;
g. productiegebonden detailhandel, die ten dienste staan van en ondergeschikt is aan de bedrijven als genoemd in artikel 5.1 sub a, sub b en sub c;
h. parkeer- en verkeersvoorzieningen, met dien verstande dat parkeervoorzieningen op eigen terrein dienen te worden gerealiseerd;
i. (openbare) groenvoorzieningen;
j. (openbare) nutsvoorzieningen;
k. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen, waterpartijen en (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen.

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl
Huurder dient e.e.a. zelf te verifiëren. Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met ons kantoor.
BEREIKBAARHEID
De bedrijfshal heeft een goede bereikbaarheid ten opzichte van de provinciale ontsluitingswegen N277, N272 en N279. Daarnaast zijn de rijks snelwegen A73 en A50 binnen ca. 15 autominuten bereikbaar.

HUURVOORWAARDEN
HUURBETALING
Huur maandelijks vooruit per automatische incasso.

HUURPERIODE
In overleg.

OPZEGTERMIJN
12 maanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

AANVAARDING
Op korte termijn mogelijk.

ZEKERHEIDSSTELLING
De huurder dient bij de ondertekening van de huurovereenkomst aan de verhuurder een bankgarantie af te geven of bij de notaris een waarborgsom te storten ter grootte van 3 maanden huursom (inclusief servicekosten en btw indien van toepassing).

HUURINDEXERING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van het maandprijsindexcijfer volgens consumentenprijsindex (CPI) reeks "Alle huishoudens" 2006=100, dan wel meest recente tijdsbasis, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SERVICEKOSTEN
Voor de levering van gas, water en elektra zijn tussenmeters aanwezig. Op basis van het voorgenomen gebruik stellen huurder en verhuurder in overleg een maandelijks voorschot vast, welk na één contractjaar kan worden herzien. Het overschot dan wel het tekort dient aan huurder te worden terugbetaald dan wel door huurder te worden voldaan. Verhuurder draagt derhalve zorg voor betaling aan de leverende nutsbedrijven. De servicekosten bestaan tevens uit glasvezel, afvalverwerking, onderhoud buitenterrein en ramen wassen.

KAMER VAN KOOPHANDEL
Aanlevering uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel.

AAN TE LEVEREN GEGEVENS
Huurder dient een legitimatiebewijs en een omzetbelastingnummer te kunnen verstrekken.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van standaard model ROZ met bijzondere voorwaarden.

OMZETBELASTING
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde huur. In dat geval zal de overeengekomen kale huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

VOORBEHOUD
Goedkeuring opdrachtgever.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Verhuurd onder voorbehoud
BTW belast
ja
Aanvaarding
direct

Bouw

Soort object
Bedrijfsruimte
Type
Bedrijfs-/kantoorruimte
Bouwtype
Nieuwbouw
Mogelijke functie(s)
Bedrijfsruimte

Oppervlakten en inhoud

Opp bedrijfshal
280 m²
In units vanaf
135 m²
Perceel
665 m²
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Deel dit object