• REV
  • nrvt
  • Tegova
  • VastgoedCert
  • SCVM

U bent hier :

Planschade

Wat is planschade?

Planschade is schade die optreedt als gevolg van een planologische mutatie. Dit is meestal een wijziging van het bestemmingsplan. Er is sprake van planschade wanneer de bestemming gewijzigd wordt waardoor er een nieuwe situatie ontstaat waarin u als eigenaar van de onroerende zaak, in vergelijking met wat er mogelijk was binnen het daarvoor geldende bestemmingsplan, benadeeld wordt. Wanneer deze schade niet op een andere wijze is vergoed, bijvoorbeeld door aankoop of onteigening, kan schade optreden door vermindering van uitzicht, (geluids)overlast of schaduwschade.

Deze zogenoemde planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wro (Wet ruimtelijke ordening) komt vaak neer op een waardevermindering van de onroerende zaak ten gevolge van de bestemmingsplanwijziging. Voor de bepaling van de schade is van belang dat de mogelijkheden, vrijstellingen en wijzigingsbevoegdheden van het oude bestemmingsplan worden vergeleken met die van het nieuwe bestemmingsplan. Het is overigens niet van belang wat er volgens het oude bestemmingsplan daadwerkelijk is uitgevoerd, maar wat er binnen dat oude bestemmingsplan mogelijk was.

Daarnaast moet het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk zijn. Wanneer men binnen een termijn van 5 jaar bezwaar maakt wordt het verzoek tot planschade in behandeling genomen. Het is hiervoor niet nodig dan men bezwaar heeft aangetekend tegen de wijziging van het bestemmingsplan.

Om te voorkomen dat de overheden, o.a. gemeenten veel aanvragen ter behandeling krijgen waarbij geen sprake is van planschade worden tegenwoordig legeskosten in rekening gebracht tot maximaal € 500,00 om een aanvraag in behandeling te nemen.

De deskundigen van Eijkemans Taxatie & Adviesbureau zijn gespecialiseerd in de beoordeling en vaststelling van planschade. Wij treden zowel op als deskundige voor gemeenten bij een verzoek om planschade, als bij de advisering over de indiening van een verzoek om planschade door betrokkenen. Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor planschade, bekijken wij graag voor u of u in aanmerking kunt komen voor planschade. Tevens adviseren wij u graag bij het indienen van een verzoek aan de betrokken gemeente.

Meer weten?

Heeft u een vraag omdat iets niet helemaal duidelijk is of wilt u weten wat voor u van toepassing is? Stel hier uw vraag en krijg op werkdagen binnen 1 dag een reactie.