Vorige | Volgende

Schootense Dreef 23 ** Helmond

Huurprijs € 1.665 per maand

Bewaar object

Omschrijving

Een multifunctionele bedrijfshal met een oppervlakte van maar liefst 400 m². De bedrijfshal is gelegen op bedrijventerrein Groot Schooten, een uitstekende uitvalsbasis voor uw onderneming. Er zijn drie elektrisch bedienbare overheaddeuren aanwezig in de bedrijfshal welke elk voorzien zijn van vensters die zorgen voor daglichttoetreding. Er is eveneens een royaal verhard buitenterrein aanwezig met voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein en optimale laad- en losmogelijkheden.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor het plannen van een bezichtiging.

AFMETINGEN
Oppervlakte : ca. 400 m²
Vrije hoogte : ca. 6.00 m²

Bovenstaande oppervlakten zijn indicatief berekend en mogen niet beschouwd
worden als een meetcertificaat conform NEN 2580 van het Nederlands Normalisatie Instituut.

HUURPRIJS
€ 1.665,00 exclusief btw, water, gas en elektra.

BTW
Er wordt geopteerd voor een met btw belaste verhuur. De btw verleggingsregeling wordt toegepast.

OMSCHRIJVING
Het betreft een geheel vrij indeelbare ruimte met een goede lengte-/breedteverhouding. Het object beschikt over twee overheaddeuren met een doorrijhoogte van ca. 2,50 meter en een overheaddeur met een doorrijhoogte van ca. 4,00 meter.

OPLEVERINGSNIVEAU
Bouwjaar 2004
Bouwaard materialen en constructies
Bestaande bouw
Constructie : stalen staanders en spanten
Vloer : monolithisch afgewerkte betonvloer
Gevels : gemetselde voet waarboven sandwichelementen
Dak : staalplaten met isolatie
Verlichting : opbouw tl-armaturen
Aanwezige installaties
Verwarmingsinstallatie : Aanwezig
Alarminstallatie : Aanwezig
Krachtstroom : Aanwezig
Riolering : Aangesloten
Waterleidingnet : Aangesloten

PARKEERGELEGENHEID
Voldoende op eigen terrein.

BEDRIJVENPARK GROOT SCHOOTEN
De bedrijfshal is gelegen op een unieke zichtlocatie in de Brainport regio, dé nationale en internationale hotspot en vestigingslocatie op het gebied van Automotive. De totale omvang van het bedrijvenpark is ca. 40 ha groot en de omgevingsbebouwing is gemêleerd en bestaat uit kwalitatief hoogwaardige middelgrote kantoor- en bedrijfsgebouwen. Het bedrijvenpark Groot Schooten is bestemd voor bedrijvigheid in schone productiesfeer, kantoorachtige bedrijfsfuncties en ten dele kantoorfuncties. Het terrein kenmerkt zich door een ruime opzet met veel groen en het terrein is modern, hoogwaardig en representatief. In de directe omgeving bevindt zich onder andere E-Quest automatisering, Driessen HRM, De Ster Schoonmaakbedrijf, Itch Reclame, Technische Unie, Slijptechniek van der Vleuten en GS Staalwerken. Ook is in de nabijheid gevestigd de Automotive Campus met een grootschalige vestiging van TNO, Restaurant De Steenoven en schoolgebouw (Summa College - Automotive).

ONTSLUITING
Het gehuurde is te bereiken middels de tunnelovenweg.

BEREIKBAARHEID
Het bedrijventerrein is gunstig gelegen aan de westzijde van Helmond nabij de A270 (Eindhoven-Helmond).

BESTEMMING
Naam bestemmingsplan : Schooten
Enkelbestemming : Bedrijventerrein
Functieaanduiding : Specifieke vorm van bedrijf -1
Vastgesteld door de gemeenteraad op : 25-06-2013
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 1': bedrijven in de categorieën 1, 2 en 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten en laboratoria, beproevingscentra, werkplaatsen met bijbehorende kantoren ten behoeve van de autoindustrie;
c. risicovolle inrichtingen ter plaatse van de aanduiding 'specifeke vorm van bedrijf - 1' waarvan de plaatsgebonden risicocontour binnen de inrichtingsgrens dan wel de bestemming Groen, Water, Verkeer, Verkeer-Verblijfsgebied is gesitueerd;
d. ontsluitings- en toegangswegen, fiets- en voetpaden;
e. water, waterlopen, wateropvang- en infiltratievoorzieningen;
f. leidingen en openbare nutsvoorzieningen;
met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, paden en overige verhardingen.

Bron: Ruimtelijke Plannen
Huurder dient e.e.a. zelf te verifiëren. Voor meer informatie over
het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met ons kantoor.

HUURVOORWAARDEN
HUURBETALING
Huur maandelijks vooruit per automatische incasso.

HUURPERIODE
In overleg.

OPZEGTERMIJN
12 maanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

AANVAARDING
Op korte termijn mogelijk.

ZEKERHEIDSSTELLING
De huurder dient bij de ondertekening van de huurovereenkomst aan de verhuurder een bankgarantie af te geven of bij de notaris een waarborgsom te storten ter grootte van 3 maanden huursom (inclusief servicekosten en btw indien van toepassing).

HUURINDEXERING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van het maandprijsindexcijfer volgens consumentenprijsindex (CPI) reeks "Alle huishoudens" 2006=100, dan wel meest recente tijdsbasis, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SERVICEKOSTEN
Voor de levering van gas, water en elektra zijn tussenmeters aanwezig. Op basis van het voorgenomen gebruik stellen huurder en verhuurder in overleg een maandelijks voorschot vast, welk na één contractjaar kan worden herzien. Het overschot dan wel het tekort dient aan huurder te worden terugbetaald dan wel door huurder te worden voldaan. Verhuurder draagt derhalve zorg voor betaling aan de leverende nutsbedrijven.

KAMER VAN KOOPHANDEL
Aanlevering uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel.

AAN TE LEVEREN GEGEVENS
Huurder dient een legitimatiebewijs en een omzetbelastingnummer te kunnen verstrekken.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van standaard model ROZ met bijzondere voorwaarden.

OMZETBELASTING
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde huur. In dat geval zal de overeengekomen kale huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

VOORBEHOUD
Goedkeuring opdrachtgever.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Beschikbaar
BTW belast
nee
Conditie Service kosten
per vierkante meter per jaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort object
Bedrijfsruimte
Type
Bedrijfshal
Bouwtype
Bestaande bouw
Mogelijke functie(s)
Bedrijfsruimte

Oppervlakten en inhoud

Opp bedrijfshal
400 m²
Perceel
5.003 m²
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Deel dit object