• REV
  • nrvt
  • Tegova
  • VastgoedCert
  • SCVM

U bent hier :

Wet voorkeursrecht gemeente

Hoe werkt de Wet voorkeursrecht gemeenten?

Een gemeente kan bij vaststelling van een nieuw structuurplan of bestemmingsplan, waarbij aan gronden een nieuwe, niet-agrarische, bestemming wordt gegeven, een voorkeursrecht op die gronden vestigen. Een voorkeursrecht houdt in dat de eigenaar van de grond deze niet meer vrij mag verkopen, maar de grond eerst aan de gemeente te koop moet aanbieden. Indien een eigenaar/belanghebbende zijn onroerende zaak niet wenst te verkopen, kan de gemeente met het gevestigde voorkeursrecht niets afdwingen.

Indien de gemeente in principe tot aankoop besluit, dan vangt een onderhandelingsfase tussen de eigenaar en gemeente aan. De gemeente is bij aankoop verplicht de marktwaarde van de onroerende zaak te betalen. Er zijn echter ook gemeenten die naast de marktwaarde de zogenaamde bijkomende schade aan de eigenaar betalen. Onder bijkomende schade wordt bij de aankoop/verkoop van een woonhuis bijvoorbeeld verstaan: verhuis- en herinrichtingskosten, aankoopkosten, deskundigenkosten etc.

Het vestigen van het voorkeursrecht past binnen een actieve grondpolitiek. Immers als de gemeente zelf tot aankoop overgaat kan zij bepalen hoe het bestemmingsplan wordt uitgevoerd, wat de prijs van de te verkopen bouwkavels zal zijn en aan welk bedrijf of instantie de gronden voor bijvoorbeeld bedrijfs- of woondoeleinden worden verkocht. Naast vorenstaande motieven kunnen er voor gemeenten afhankelijk van het plangebied nog tal van andere motieven zijn om het voorkeursrecht te vestigen.

Uitzondering aanbiedingsplicht

Een van de uitzonderingen op de aanbiedingsplicht is de mogelijkheid van zelfrealisatie. Indien de eigenaar zelf de nieuwe bestemming van de grond realiseert, heeft de gemeente geen belang bij aankoop.

De deskundigen van Eijkemans Taxatie & Adviesbureau staat bedrijven en particulieren bij op wiens onroerende zaak het voorkeursrecht is gevestigd. Naast het adviseren inzake de bezwaar- en beroepsprocedure adviseren wij u in de hoogte van de schadeloosstelling/verkoopprijs die u tenminste van de gemeente moet ontvangen indien u uw onroerende zaak aan de gemeente te koop aanbiedt/heeft aangeboden. Ook zijn wij u graag van dienst bij advisering van zelfrealisatie.

Meer weten?

Heeft u een vraag omdat iets niet helemaal duidelijk is of wilt u weten wat voor u van toepassing is? Stel hier uw vraag en krijg op werkdagen binnen 1 dag een reactie.